1. ภาพกิจกรรม
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 251 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคณะศึกษานิเทศ... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดโครงการ"สภากาแฟ ข่าว สพฐ." สัญจร ณ โรงเรียนบ้านโชคกราด
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย แจ้งนโยบาย และร่วมรับชม... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (Smart School Administrators the 21th Century)
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (Smart School... อ่านต่อ...
next
prev
  1. แจ้งหนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศรับสมัคร
  3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  4. เผยแพร่งบทดลอง
งบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 61 วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 อ่าน 43
งบทดลองประจำเดือน พ.ค.61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 184
งบทดลองประจำเดือน เม.ย. 61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 123
งบทดลองประจำเดือน มี.ค. 61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 94
next
prev
  1. รวมแบบฟอร์มต่างๆ
  2. ข้อมูลสารสนเทศ
  3. แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561 วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 16295
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 อ่าน 867
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2559 วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 อ่าน 2153
ผลสัมฤทธิ์ รร.ประชารัฐ (3ปีย้อนหลัง) วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2559 อ่าน 2035
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1758
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2557 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1674
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2559 วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 อ่าน 39
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 62
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 52
แผนพัฒนา 2561-2565 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 79
แผนปฏิบัติการ 2561 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 81
next
prev