1. ภาพกิจกรรม
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่๓/๒๕๖๑
วันเสาร์, 14 กรกฎาคม 2561
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นทื่ ๓/๒๕๖๑... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่๒/๒๕๖๑
วันอาทิตย์, 08 กรกฎาคม 2561
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ มอบหมายให้ จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคาร, 03 กรกฎาคม 2561
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์  สุขสำโรง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ... อ่านต่อ...
next
prev
  1. แจ้งหนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
IMAGE การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 อ่าน 12
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศรับสมัคร
  3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  4. เผยแพร่งบทดลอง
งบทดลองประจำเดือน พ.ค.61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 148
งบทดลองประจำเดือน เม.ย. 61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 90
งบทดลองประจำเดือน มี.ค. 61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 64
งบทดลองประจำเดือน ก.พ. 61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 46
งบทดลองประจำเดือน ม.ค. 61 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 68
next
prev
  1. รวมแบบฟอร์มต่างๆ
  2. ข้อมูลสารสนเทศ
  3. แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561 วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 10878
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 อ่าน 757
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2559 วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 อ่าน 2091
ผลสัมฤทธิ์ รร.ประชารัฐ (3ปีย้อนหลัง) วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2559 อ่าน 1979
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1703
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2557 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1630
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2559 วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 อ่าน 17
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 26
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 29
แผนพัฒนา 2561-2565 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 36
แผนปฏิบัติการ 2561 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 47
next
prev

สพป.บร.2 - วันสงกรานต์ 2561
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

ต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ ร.ร.พุทไธสง จ.บร.
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

สพป.บร.2 - พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 2561
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

ประชุมวางแผนงานศิลปฯ ครั้งที่ 68
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

งานศิลปะฯระดับชาติ 67
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

แฟ้มข่าว สพป.บร.2
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม