วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จัดแข่งขัน “สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 12” ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายกำพล กระมล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการเปิดงาน
     สำหรับรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จากโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน โดยมีกติกาการแข่งขันและคุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนั้น ในแต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยนักกีฬาตัวจริง 30 คน นักกีฬาตัวสำรอง 4 คน และต้องมีผู้นำทีม (หัวหน้าทีมที่เป็นนักเรียน) 1 คน ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 1-3 คน ซึ่งนักกีฬาต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุระหว่าง 10-12 ปี โดยนักกีฬาในทีมสามารถเป็นทีมชายล้วน หญิงล้วน หรือผสมชายหญิงก็ได้ในแต่ละทีม เข้าแข่งขัน 30 คน ผูกขาติดกัน แล้ววิ่งเป็นระยะทาง 50 เมตร คัดเลือกทีมที่สามารถทำเวลาได้ดีที่สุด 2 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคต่อไป
     ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมที่วิ่งสามัคคีเข้าเส้นชัยด้วยความเร็วดีที่สุด ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 11.31 วินาที ส่วนอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด (ทีม 1) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 11.59 วินาที อันดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา (ทีม 2) และโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 12.33 วินาที อันดับ 4 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา (ทีม 1) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 12.50 วินาที อันดับ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด (ทีม 2) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.35 วินาที อันดับ 6 โรงเรียนบ้านโคกระเหย เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 14.17 วินาที และอันดับ 7 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 14.66 วินาที

DSC00466 Small DSC00425 Small

DSC00432 Small DSC00484 Small

DSC00486 Small DSC00490 Small

DSC00495 Small DSC00496 Small

DSC00497 Small DSC00499 Small

DSC00505 Small DSC00510 Small

DSC00513 Small DSC00534 Small

DSC00538 Small DSC00543 Small

DSC00553 Small DSC00562 Small

DSC00580 Small DSC00587 Small

DSC00568 Small DSC00601 Small

DSC00613 Small DSC00609 Small

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเล็ก

เพื่อเป็นการรับทราบและวางแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้เผยแพร่การการออกเสียงประชามติ ในการประชุมที่โรงแรมรามากาเด็นร์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบในการนำสู่การปฎิบัติ โดยแบ่งเป็น 6 สัปดาห์ ตามขั้นตอน

DSC 5047 Small DSC 5048 Small

DSC 5049 Small DSC 5050 Small

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทุกคน จึงได้ดำเนินโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ และมอบให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 3 วัน รวมจำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำเดอะพูลคลับ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
DSC09549 Small DSC09530 Small

DSC09448 Small DSC09329 Small

DSC09177 Small DSC09112 Small

DSC09096 Small DSC09016 Small

DSC08898 Small DSC08845 Small

DSC08834 Small DSC08667 Small
  

 

 

 

 

  

  

นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2559 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ระดับสถานศึกษาในสังกัด 231 รร.ๆ ละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

20160527 103643 Small 20160528 093021 Small 

20160527 092115 Small 20160527 092129 Small

20160527 092211 Small 20160527 092312 Small 

20160527 094328 Small 20160527 111032 Small

20160528 093056 Small 20160528 093115 Small

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรท่านผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี
20160412 110639 Custom 20160412 110939 Custom 

20160412 111947 Custom 20160412 110225 Custom

20160412 111341 Custom 20160412 112718 Custom