วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 "ห้วยราชเกมส์" ณ โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยสมซึงได้จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 และวันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2560  โดยมีสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ.ห้วยราช เป็นเจ้าภาพหลัก

26001040 2088982184662890 966626390333938294 n 25659773 2088979457996496 1120821820851962701 n

25659783 2088980467996395 5197729759209431706 n 25994820 2088984224662686 4328465025168432434 n

26167816 2088980507996391 2330162795674898218 n 26001287 2088979624663146 1619803940904258135 n

25660310 2088992087995233 1256409773360164415 n

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  สุขสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

S 106192925 S 106192912

S 106192932 S 106192929

S 106192929 S 106192920

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขัน กีฬา - กรีฑา นักเรียน  ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายของทางราชการ การจัดการแข่งขัน การตัดสิน และมอบหมายภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

S 14794764S 14802951

S 14794767S 14794769

S 14794770S 14794771

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการจักรยานเพื่อการศึกษา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อมอบนโยบาย และการดำเนินงานตามโครงการ โดยกำหนดพิธีมอบจักรยานในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

S 106160185 S 106160154

S 106160172 S 106160190

S 106160200 S 106160204

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดการแข่งขัน กรีฑา-กีฬา นักเรียน ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-28 ธ.ค. 2560 ณ สนามกีฬาในอำเภอห้วยราช โดยมี ร.ร.ในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ อ.ประโคนชัย อ.กระสัง อ.บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย และ อ.ห้วยราช  

1512802501374