ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รร.บ้านกระสังสามัคคี  รร.บ้านสารภี  รร.บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รร.บ้านขามตาเบ้า  รร.บ้านถนน  รร.บ้านโคลด  รร.บ้านก้านเหลือง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1kasang  2sarape    

3kam  4tanon

5kod  6kadlong1

7kodtaken

ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 - 24 มกราคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2   

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2   

รร.บ้านเกียรติเจริญ รร.บ้านละหอกกระสัง รร.บ้านบ่อดิน  รร.บ้านร่มเย็นวิทยา รร.บ้านโคกมะขาม

รร.บ้านหนองอาแมะ และโรงเรียนบ้านหนองร้าน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

kok

b  k

lom  nong

la  lon

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561  นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บร.2  มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บร.2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โดยได้รับเกียรติจากนางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1  เป็นวิทยากรบรรยาย

 

20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0037  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0020

60149  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0006 

20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0004 0  20180108 ๑๘๐๑๐๘ 0004

60267  60146

นายอุดม บุ้งทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วยมารายงานตัว ทั้ง 27 คน

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.บร.2 ชั้นสอง

1515498558841 1515498563025

1515498573619 1515498611203

กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

9411 9410

9409