การขับเคลื่อนโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

 

1.ลงทะเบียน, ปักหมุด และตอบแบบสำรวจ ผ่านเว็บไซต์ https://citizen.info.go.th/ ภายใน 31 พ.ค.61

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

2.รายงานผลดำเนินการ ตามข้อที่ 1 ผ่านระบบ https://goo.gl/forms/3Y8BMk8wU1gvmAX22 ภายใน 7 มิ.ย. 61

2.1 ตรวจสอบผลการงานงาน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OrmCwCgjv8Y6vPPEQ6TbJZhmO2lt7cM1aufipflM6bU/edit?usp=sharing

Attachments:
Download this file (ว1758.pdf)ว1758.pdf[ ]38 kB