***รายงานเฉพาะ ร.ร.ขนาดเล็กปีการศึกษา 2561 ที่เปิดสอนอนุบาล เท่านั้น***

ให้ร.ร.ขนาดเล็กปีการศึกษา 2561 ที่เปิดสอนอนุบาล รายงานข้อมูลความต้องการอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้น อนุบาล 2 และ 3 ภายในวันที่ 23 พ.ค. 2561 ก่อนเวลา 24.00 น.

>>> คลิกรายงานข้อมูลที่นี้