ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามที่โรงเรียนได้บันทึกไปแล้วนั้น ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.techno.bopp.go.th/schnet60 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อ สพฐ. จะนำข้อมูลไปใช้ในการประมาณการและจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่อไป

Attachments:
Download this file (ว1330.pdf)ว1330.pdf[ ]350 kB