สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรายงานข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ก่อนเวลา 13.30 น.

....................................................................................................................................

ช่องทางที่ 1

- รายงานข้อมูลคลิกเลย...!!!

- ตรวจสอบการรายงานข้อมูล...!!!

....................................................................................................................................

ช่องทางที่ 2

โทรแจ้งข้อมูลได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 044-670714, 099-4541994