..........................................................................................................................................

1. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

**เฉพาะ ร.ร. ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลน 10 ห้อง เท่านั้น*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน (งบปีเดียว) ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน (ที่ทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน) ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ / หอประชุม / โรงอาหาร / โรงฝึกงาน / ห้องสมุด ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง ส้วม ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง บ้านพักนักเรียน ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง บ้านพักครูและบุคลากร ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. บันทึกขอสิ่งก่อสร้าง สนามกีฬา ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. บันทึกขอสิ่งก่อสร้างอื่น (รั้ว ถนน ค.ส.ล. ถังน้ำ หอถังประปา และสิ่งก่อสร้างอื่น) ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. บันทึกขอปรับปรุงซ่อมแซมฯ ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. บันทึกขอค่าครุภัณฑ์ "ก่อนประถม" ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. บันทึกขอค่าครุภัณฑ์ "ภาคบังคับ" ปี 2562 ==> คลิกเลย!!

   ดูผลการบันทึกข้อมูลได้ที่นี้ ==> คลิกเลย!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ นายถาวร กุลวงษ์ 099-4541994