ขอให้รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 ก.ค. 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MqnvP14wh1MzMz7fiSMQCZOJaYg9Op8_nKKgxTobecI/edit?usp=sharing

รายงานจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสถานศึกษากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rCAhE1eegoSPPngVQmZp0rtG73jXnIQGSC-yytL6qdw/edit?usp=sharing

รายงานจำนวนครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาในเรื่อง  ของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]76 kB