ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูลได้ตามไฟล์แนบ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2560)

Link รายงานข้อมูล  ===> http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3102