สำหรับโรงเรียนที่มีการมีกล้อง CCTV ให้ดำเนินการดังนี้

1. บันทึกข้อมูลแบบสรุป คลิกที่นี้ 

2. บันทึกข้อมูลรายละเอียด คลิกที่นี้ (user คือ BRM002 และ password คือ Brm@728brm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีกล้อง CCTV ให้ยืนยันข้อมูลดังนี้

1.บันทึกยืนยันไม่มีกล้อง CCTV คลิกที่นี้

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดหนังสือราชการ คลิกที่นี้