1. ภาพกิจกรรม
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขัน กีฬา - กรีฑา นักเรียน ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์"
วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขัน กีฬา - กรีฑา นักเรียน  ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดการแข่งขัน กีฑา-กีฬา นั้กเรียน ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์"
วันเสาร์, 09 ธันวาคม 2560
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดการแข่งขัน กรีฑา-กีฬา นักเรียน ครั้งที่ 7 "ห้วยราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-28 ธ.ค. 2560 ณ สนามกีฬาในอำเภอห้วยราช โดยมี ร.ร.ในสังกัด ทั้ง 5... อ่านต่อ...
IMAGE สพป.บร. 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา สพป.บร.2 (ระดับสำนักงาน)
วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560
วันที่ 8 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บร. 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา สพป.บร.2 (ระดับสำนักงาน) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มในสำนักงาน... อ่านต่อ...
next
prev
  1. แจ้งหนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
IMAGE การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 อ่าน 539
next
prev
  1. มุมแนะนำคนเก่ง
IMAGE นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559
นายสมชาย  ไกรศุทธิกานต์  เกิดวันที่ 28 เดือนมกราคม  พ.ศ.2506 ประวัติทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับ... อ่านต่อ...
IMAGE นางสาวพิชณ์สินี ศรีทัพไทยเบญญาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559
นางสาวพิชณ์สินี  ศรีทัพไทยเบญญาภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓                      ... อ่านต่อ...
IMAGE นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของเขตไปแข่งขันระดับภาค
วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2559
งานศิลปะหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ครั้งที่๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักงานเขต สพป.บร ๒... อ่านต่อ...
IMAGE นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตไปประกวดร้องเพลงระดับภาค
วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559
ด.ญ.อรอุมา  ยามดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓... อ่านต่อ...
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศรับสมัคร
  3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
next
prev
  1. รวมแบบฟอร์มต่างๆ
  2. ข้อมูลสารสนเทศ (นักเรียน,โรงเรียน)
  3. แผนปฏิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 อ่าน 151
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2559 วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 อ่าน 1511
ผลสัมฤทธิ์ รร.ประชารัฐ (3ปีย้อนหลัง) วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2559 อ่าน 1356
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1211
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2557 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1163
แผนปฏิบัติการ 2560 วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 อ่าน 637
แผนพัฒนา 2559-2562 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1347
แผนปฏิบัติการ 2559 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1356
แผนปฏิบัติการ 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1156
next
prev

สปอต แข่งขันกีฬา สพป.บร.2
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

บริจาครถจักรยานเพื่อการศึกษา สพป.บร.2
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 61
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

สพป.บร.2 เปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ 67
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

อบรมวินัยครู ปี 2560
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม

แฟ้มข่าว สพป.บร.2
โดย...นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม